CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

Warsztaty psychologiczne służą rozwojowi osobistemu, pomagają w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach w pracy, w domu lub w szkole. Nie mają one charakteru terapeutycznego. Na każdym warsztacie są realizowane określone cele.
Warsztat inaczej trening to interaktywna forma zajęć prowadzona w małych grupach metodami: krótkie formy wykładowe, dyskusje, ćwiczenia określonych umiejętności (indywidualnie i w grupie), zabawy aktywizujące.

Przykładowe rodzaje warsztatów mających na celu rozwój osobisty:

1. Trening asertywności

Dla kogo?
Jeśli chcesz nauczyć się chronić swoje granice, pewniej wyrażać swoje zdanie i swoje oczekiwania, pełniej realizować swoje potrzeby - to ten warsztat jest dla Ciebie.

Tematyka:

 • Rozróżnianie zachowań asertywnych, agresywnych, uległych.
 • Świadome mówienie TAK oraz NIE.
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań.
 • Wyrażanie emocji.
 • Wyznaczanie i bronienie swoich granic psychologicznych.
 • Przyjmowanie krytyki, wyrażanie informacji zwrotnych.
 • Wyjaśnianie nieporozumień i zapobieganie im.
 • Rozpoznawanie i unikanie manipulacji.

2. Trening radzenia sobie ze stresem

Dla kogo?

Dla wszystkich zestresowanych, zmęczonych, przepracowanych, którzy w wirze codziennych zmagań chcą się na chwilę zatrzymać, spędzić czas w innym miejscu, w innej atmosferze, z innymi ludźmi. Przychodząc na ten warsztat robisz pierwszy krok w kierunku dbania o siebie.

Tematyka:

 • Co nas stresuje. Wspólne poszukiwanie czynników wprowadzających stres w naszym życiu.
 • Odczytywanie sygnałów ostrzegawczych o przeciążeniu stresem. Zwiększanie świadomości własnego ciała.
 • Skuteczne i nieskuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Rozładowanie napięć - co bym musiał zrobić, żeby poczuć się naprawdę odprężony?
 • Naturalne techniki relaksacyjne - poszukiwanie w sobie sygnałów relaksu i tworzenie własnych technik relaksacyjnych.

3. Trening interpersonalny

Dla kogo?

Dla osób pragnących udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne oraz lepiej poznać i zrozumieć samego siebie.

Tematyka:

 • Wzbogacenie wiedzy o sobie – swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach zajmowania pozycji w grupie.
 • Lepsze poznanie siebie w kontakcie z drugim człowiekiem.
 • Lepsze zrozumienie innych ludzi.
 • Wypróbowanie nowych form zachowań interpersonalnych.
 • Poprawa skuteczności własnego działania.
 • Doświadczenie wpływu emocji na funkcjonowanie.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, co sprzyja ulepszaniu kontaktów z innymi ludźmi.
Media społecznościowe Politechniki Opolskiej