CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Jak przebiegają konsultacje?

  1. ​Oferowana pomoc dla studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Opolskiej jest bezpłatna.
  2. Każda indywidualna sesja trwa 60 min.
  3. Przed pierwszą wizytą jest wymagane podpisanie dokumentu RODO.
  4. Korzystanie ze wsparcia jest dobrowolne. Wszystkie informacje uzyskane przez psychologa i/lub psychiatrę w związku z wykonywaniem przez niego czynności zawodowych oraz sam fakt uczestniczenia w działaniach są objęte tajemnicą zawodową.
  5. Pierwsze spotkanie służy ustaleniu na czym polega problem, jakie Państwo mają oczekiwania oraz poszukiwaniu możliwych rozwiązań i planów działań.
  6. Niektóre problemy mają bardziej złożony i/lub długotrwały charakter, może się więc okazać, że potrzebnych będzie więcej spotkań. Liczba możliwych spotkań oraz ich cel są wspólnie ustalane podczas pierwszej sesji.
  7. Osoby, które wcześniej się leczyły, proszone są o przekazanie takiej informacji podczas rozmowy z psychologiem i/lub psychiatrą.
Media społecznościowe Politechniki Opolskiej