CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

JM Rektor Politechniki Opolskiej – prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - powołał z dniem 1 listopada 2009r. nową jednostkę organizacyjną na  Politechnice Opolskiej -  Centrum Pomocy Psychologicznej (CPP). W strukturze organizacyjnej Uczelni została ona przyporządkowana do pionu prorektora ds. studenckich – dr hab. inż. Jerzego Jantosa, prof. PO. Na koordynatora CPP została powołana mgr Katarzyna Pazdan. Jest ona odpowiedzialna za kierowanie pracami tego ośrodka zarówno od strony merytorycznej, jak  i zabezpieczenia jego działań od strony technicznej i administracyjnej.

W związku z wieloma trudnościami życiowymi, na jakie napotykają młodzi ludzi, zasadnym było utworzenie takiego punktu konsultacyjnego na terenie Uczelni. Nadmierne przeżywanie stresu, problemy w budowaniu relacji z innymi osobami, trudności adaptacyjne, brak wsparcia ze strony najbliższych, to tylko niektóre problemy, jakie mogą pojawić się u studentów.

Obecnie jednostka funkcjonuje pod nową nazwą - Centrum Wsparcia Psychologicznego. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej Politechniki Opolskiej, od dnia 1 listopada 2021r. Centrum Wsparcia Psychologicznego zostało przyporządkowane do pionu Prorektora ds. ogólnych i operacyjnych - prof. dr hab. inż. Tomasza Boczara. 

Porady psychologiczne udzielane w Centrum Wsparcia Psychologicznego mają formę doraźnego wsparcia psychologicznego. Warto zaznaczyć, że oferowana pomoc jest całkowicie bezpłatna, a studenci, doktoranci czy pracownicy z niej korzystający będą mieli zapewnioną dyskrecję.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej