CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Dla kogo?
Interwencja kryzysowa to forma intensywnej, krótkoterminowej pomocy (od jednego do dziesięciu spotkań), skierowana do osób, które doświadczyły trudnej, krytycznej sytuacji życiowej.
Czego dotyczy kryzys?
Kryzys to zdarzenie losowe lub nowa trudna sytuacja życiowa, w której zawodzą wcześniej znane sposoby. Kryzys może dotyczyć:

  • zagrożenia zdrowia lub życia,
  • choroby własnej lub bliskich,
  • doświadczenia przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej,
  • śmierci bliskiej osoby,
  • przejściowe trudności w relacjach z bliskimi osobami, itp.

Co daje?

Pomoc psychologiczna polega na dostarczeniu wsparcia, przywróceniu równowagi psychicznej sprzed stanu kryzysu oraz zapobieganiu dalszej reorganizacji.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej