CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Do celów Centrum Wsparcia Psychologicznego należy:

  • udzielanie porad psychologicznych dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Opolskiej;
  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów;
  • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy  psychologicznej w ośrodkach i placówkach leczniczych;
  • organizowanie warsztatów rozwoju osobistego (treningi: radzenia sobie ze stresem, asertywności, interpersonalne, technik szybkiego i efektywnego uczenia się);
  • profilaktyka uzależnień (programy edukacyjne).

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

  • lepsze rozumienie siebie i osób wokół;
  • zdobycie i doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu oraz budowania więzi interpersonalnych;
  • nabywanie i rozwijanie umiejętności bezpośredniego, otwartego i stanowczego wyrażania swoich opinii, uczuć, potrzeb wobec innych osób z jednoczesnym respektowaniem ich praw;
  • pogłębianie wiedzy i umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej.
Media społecznościowe Politechniki Opolskiej