CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA

Kim jest psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem posiadającym wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozpoznawanie i leczenie problemów, zaburzeń i chorób psychicznych.

Jak wygląda pierwsza konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja psychiatryczna pod wieloma względami przypomina wizytę u każdego innego lekarza. W trakcie pierwszej konsultacji będziesz miał możliwość swobodnego opowiedzenia o trudnościach, których doświadczacie w codziennym życiu. Lekarz będzie chciał dowiedzieć się, kiedy zaczęły się problemy, w jakich sytuacjach się pojawiały, co powodowało nasilenie trudności, co przynosiło poprawę. Lekarz może zapytać również o obecne i przeszłe sytuacje stresujące, ogólny stan zdrowia, leki jakie przyjmujesz, stosowanie używek i substancji psychoaktywnych. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie psychiczne.

Jak przebiega leczenie psychiatryczne?

W wyniku przeprowadzonego badania lekarz może zaproponować leczenie farmakologiczne. Omówi wówczas plan leczenia, sposób działania leków, korzyści wynikające z ich stosowania, potencjalne działania niepożądane oraz sposób przyjmowania leku, a także przepisze receptę na niezbędne leki. Leczenie farmakologiczne wymaga regularnych wizyt lekarskich, których celem jest omówienie bieżących wydarzeń w życiu pacjenta, które mogą mieć wpływ na leczenie, ocena skuteczności leku, ocena ewentualnych działań niepożądanych. W razie potrzeby może zostać zmieniona dawka leków lub ich rodzaj. Leczenie farmakologiczne w zależności od istoty problemu zwykle trwa kilka miesięcy, czasami jednak konieczne jest dłuższe leczenie trwające nawet kilka lat. Decyzja o zakończeniu leczenia jest podejmowana przez lekarza wspólnie z pacjentem. Po zakończeniu leczenia farmakologiczne możliwe jest kontynuowanie okresowych wizyt kontrolnych.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej